ASAP Integration - programátorské práce na systémoch Siemens, Rockwell a BeckhoffBeckhoff

2019:SLO77 – Strihacia linka oceľo-kordu
Program pre nový stroj
PLC C6650, cca 950 I/O a 37 pohonov
koncový zákazník Continental, USA
2020:SLO84 - Strihacia linka oceľo-kordu
Program pre nový stroj
TwinCAT3 , cca 950 I/O a 37
pohonovkoncový zákazník Continental, USA
2023:CDM Zalemovanie hrdiel – montážna linka plynomerov
Výmena lineárnej osi Festo (HW+SW)
TwinCAT 2, cca 100 I/O a 6 pohonov
koncový zákazník Elster – Honeywell, Stará Turá