ASAP Integration - programátorské práce na systémoch Siemens, Rockwell a Beckhoff
Spoločnosť

Firma pôsobí v oblasti priemyselnej automatizácie. Hlavnou činnosťou sú programátorské práce na systémoch Siemens, Rockwell, Beckhoff. V rámci týchto prác vieme naprogramovať PLC, nakonfigurovať pohon (menič), vytvoriť vizualizáciu. Toto je možné realizovať ako nový stroj, úpravu existujúceho zariadenia, alebo ako servis nefunkčného stoja. V rámci dodávky nového programu je možné dodať aj elektrodokumentáciu, prípadne zabezpečiť elektroinštaláciu.